page-header

TNO skills matching onderzoek

Onderzoek gaat uitwisselbare logistieke- en horeca-skills in kaart brengen

Samen met TNO, Olympia uitzendbureau, Hotelschool Den Haag en Hogeschool Rotterdam werkt 21CC Education aan de opzet van een skills database specifiek voor logistiek- en horecapersoneel. Doel: Skills uit de ene sector makkelijker overdraagbaar maken voor de andere sector. EN mensen hiervan bewust te maken, aangezien de context van beide bedrijfstakken zo verschillend is dat de meeste mensen een mogelijke transfer niet beseffen.  

Coronacrisis legde de onbalans tussen sectoren bloot: werkloosheid in de ene sector en een groot tekort in de andere.
De coronacrisis legde heel duidelijk bloot dat de huidige manier van denken en acteren op de arbeidsmarkt niet meer actueel is. De horeca zag het werk stilvallen, terwijl vooral e-fulfilment bedrijven extreem intensief op zoek moesten naar extra personeel. De bovengenoemde partijen zijn van mening dat als de arbeidsmarkt zou focussen op skills – welke vaardigheden heb je verworven met werk en training/opleiding en welke vaardigheden zijn nodig voor welke nieuwe functies – er veel meer uitwisseling van werknemers tussen de ene en de andere sector zou kunnen ontstaan.

Een skills-paspoort zegt meer over wat iemand kan dan een CV
Er wordt al meer gesproken over een skills paspoort. Dat idee is niet nieuw. Diverse onderzoeken en projecten hebben hierop gewezen. Het is steeds duidelijker dat werving van werknemers door middel van CV’s niet voldoende werkt om mensen in veranderende tijden flexibele mogelijkheden te geven, van sector naar sector te laten overstappen en zich op deze weg verder te laten ontwikkelen. Waardoor ze groeien, onafhankelijker worden en voor alle werkgevers steeds waardevoller zijn.

Door skills in kaart te brengen, makkelijk inzichtelijk te maken en mensen de gelegenheid te geven zich op een laagdrempelige manier modulair te ontwikkelen, kunnen we de muren tussen de sectoren slopen.

Het genoemde onderzoek beoogt deze ontwikkeling weer een stap verder te brengen. Gebruik makend van zoveel mogelijk kennis die er al is. Het onderzoeksplan is eind mei goedgekeurd. De looptijd van het project bedraagt een jaar, van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. TNO is de hoofdaanvrager en als accelerator vanuit het Sharehouse project (het living lab voor de toekomst van werken in een warehouse) kunnen de bevindingen uit dat project goed worden gebruikt.

De twee hogescholen leveren de studenten die tijdens hun afstudeerproject in kaart gaan brengen welke skills voor de meest voorkomende functies binnen de horeca en de logistiek van belang zijn. Olympia draagt kennis bij van relevante klanten, medewerkers en openstaande vacatures en kan dienen als ‘draaischijf’ voor medewerkers tussen beide branches. Hiervoor wordt de 21CC App ingezet. Daarin worden de betreffende skills verwerkt (werkervaringen, opleiding en leermateriaal leveren skills op, open vacatures vragen om skills) en krijgen medewerkers de kans om kennis te maken met de logistiek en natuurlijk om extra skills te leren binnen een online, gevisualiseerde en gamified omgeving.

Financieele Dagblad
Lees het hele artikel in het FD hier

Back to top of page