The 21CC App

De onboarding, training en recruitment oplossing voor de logistiek
De 21CC App helpt bij het vinden en trainen van uw medewerkers. Dit gaat via de mobiel op een vernieuwende, visuele en intuïtieve manier. Gamified leren waar en wanneer men wil!

Deze app is oneindig uit te breiden met games en interactieve content.

Rondje logistiek

Rondje Logistiek

Ter promotie van de logistiek als toekomstige werkgever!

Gebruik makend van het medium dat jongeren het meest gebruiken, hun telefoon, heeft de app ‘Rondje Logistiek’ tot doel om leerlingen en studenten enthousiast te maken voor de logistiek als toekomstig werkveld en de instroom naar logistieke opleidingen te vergroten. De huidige app is vrij downloadbaar en bestaat uit diverse spellen, filmpjes, mini-modules en een competitie-element.

Lessen LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) kunnen hiermee worden versterkt.

21CC Agri sector

Agri wallet Academy

Deze app is gemaakt in samenwerking met Agri-wallet, de mobiele portefeuille voor kleine boeren. Deze demo-app laat zien op welke manier we een academy kunnen bouwen die, op eenzelfde manier als bij Rondje Logistiek, kennis op een zeer visuele en speelse manier aan mensen kan overdragen.

Dit kan zowel financiële-, agri- als gezondheidskennis zijn aan boeren, ondernemers en ook specifiek aan vrouwen die hiermee kunnen leren in de veilige omgeving van hun eigen (of met andere vrouwen gedeelde) mobiele telefoon.

Back to top of page