21CC Skilled

De onboarding, training en recruitment oplossing voor de logistiek
21CC Skilled helpt bij het vinden en trainen van uw medewerkers. Dit gaat via de mobiel op een vernieuwende, visuele en intuïtieve manier. Gamified leren waar en wanneer men wil!

Deze app is oneindig uit te breiden met games en interactieve content.

21CC Rondje Twente

De app 21CC Rondje Twente is bedacht om via een innovatieve manier mensen te interesseren voor logistiek en daarnaast te binden aan de regio Twente. De app bestaat uit een ‘fantasy map’ van het Twentse landschap waarin regionale logistieke bedrijven visueel in naar voren komen. Door middel van gamification maken scholieren via de app kennis met logistiek. Bedrijven kunnen de informatie in de app verrijken met behulp van foto’s en video’s.

Bekijk video

Rondje logistiek

Rondje Logistiek

Ter promotie van de logistiek als toekomstige werkgever!

Gebruik makend van het medium dat jongeren het meest gebruiken, hun telefoon, heeft de app ‘Rondje Logistiek’ tot doel om leerlingen en studenten enthousiast te maken voor de logistiek als toekomstig werkveld en de instroom naar logistieke opleidingen te vergroten. De huidige app is vrij downloadbaar en bestaat uit diverse spellen, filmpjes, mini-modules en een competitie-element.

Lessen LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) kunnen hiermee worden versterkt.

Back to top of page