21CC Agri sector

Social impact

21CC is gepassioneerd over het helpen van mensen bij het verkrijgen van de benodigde vaardigheden om hun leven te verbeteren. Wij helpen met het on-boarden en opleiden van grote groepen mensen, of het nu gaat om bestaande medewerkers, ambitieuze medewerkers, boeren die betere toegang zoeken tot financiële hulpmiddelen of vrouwen die streven naar verbetering van hun financiële kennis.

21CC biedt zowel traditionele e-learning als gamified modules voor op de mobiele telefoon.

vertel me meer
21CC social impact

Het uitgangspunt

Wij kunnen de mindset van mensen veranderen door hen de informatie die zij nodig hebben – letterlijk – in handen te geven.

Door jongeren via hun mobiele telefoon te bereiken, streven wij ernaar hun toekomst te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden zichzelf voortdurend te ontwikkelen, toegang te krijgen tot een eerlijke werkomgeving en hun bewustzijn te vergroten op het gebied van mensenrechten, gelijkheid, ethiek, veiligheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en integriteit.
Door meisjes en vrouwen, via de privacy van hun eigen (of gedeelde) mobiele telefoon te bereiken, streven wij ernaar hen bewust te maken van hun rechten, seksuele gezondheid en hun talenten.
Door boeren te bereiken met leermateriaal over logistiek, zoals verpakking, koeling, transport en planning, streven wij ernaar preventieprogramma’s voor voedselverlies te ondersteunen.

vertel me meer
Sustainable Development Goals

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld. Zij roepen op tot actie met als doel om voor het jaar 2030 alle armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en te garanderen dat alle mensen in vrede en welvaart leven.

De 17 doelstellingen zijn geïntegreerd – dat wil zeggen dat erkend wordt dat actie op een bepaald gebied effect kan hebben op uitkomsten van andere gebieden en dat ontwikkeling in evenwicht moet blijven met sociale, economische en klimaatdoelstellingen.

Door de belofte niemand achter te stellen, hebben landen zich gecommitteerd aan versnelde verbetering van diegenen die het het moeilijkst hebben. Iedereen is nodig om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken. De creativiteit, kennis, technologie en financieringsbronnen van onze hele samenleving zijn nodig om de SDG’s in iedere context te behalen.

vertel me meer
Back to top of page