Introductie in de logistiek

De basis logistieke processen in 9 korte modules (5-10 min), die vertellen over wat logistiek betekent, wat de relatie is met de supply chain, de betrokken stakeholders en hun functies, de verschillende warehouse operaties, -processen en omschrijvingen van de verschillende functies in het warehouse.

 • 1. Inleiding tot de Logistiek
  Deze module heeft tot doel basiskennis te geven van de betekenis van logistiek en de relatie met supply chains. Het werpt licht op waarom logistiek in elk bedrijf als een kernfunctie wordt beschouwd en hoe het waarde creëert voor zowel leveranciers als consumenten.

  Lengte 5 min.

 • 2. Schakels in een Supply Chain
  Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste schakels in een supply chain, dat wil zeggen de organisaties, mensen, activiteiten, informatie en middelen die samenwerken om een product of dienst van de leverancier naar de klanten te verplaatsen.

  Lengte 10 min.

 • 3. Bedrijfsvoering in een Warehouse
  Deze module biedt een overzicht van de verschillende processen binnen warehousing: ontvangst, inbound check, lokalisatie en opslag, orderpicking, packing en verzending.

  Lengte 5 min.

 • 4. Functies in een Warehouse
  Een groot warehouse heeft doorgaans honderden werknemers in dienst om goederen te ontvangen, af te handelen, verwerken, verpakken, vervoeren en tracen. Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste functies binnen een magazijn..

  Lengte 5 min.

 • 5. Bedrijfsvoering in een Warehouse: Ontvangst en Controle bij Binnenkomst
  Ontvangst en inbound check Warehouse ontvangst en inbound check spelen een cruciale rol in het verzorgen van betrouwbare informatie over de voorraad en het waarborgen van de beschikbaarheid van producten voor klanten. Deze module legt de kernprocessen uit van ontvangst en inbound check.

  Lengte 5 min.

 • 6. Bedrijfsvoering in een Warehouse: Locatiebepaling en Opslag
  Nadat goederen in het magazijn zijn ontvangen, worden ze opgeslagen of verplaatst naar aangewezen opslaglocaties. Deze module legt de belangrijkste magazijnprocessen uit van het lokaliseren van beschikbare ruimtes in een warehouse en het opslaan van de ontvangen goederen.

  Lengte 5 min.

 • 7. Bedrijfsvoering in een Warehouse: Orderpicken
  Orderpicken is het proces van het lokaliseren en ophalen van goederen uit de opslag om een klantorder uit te voeren. Het product wordt vervolgens op een juiste wijze verpakt (in dozen, op pallets of in containers) en naar de klant gestuurd. Deze module legt het kernproces van orderpicken uit.

  Lengte 5 min.

 • 8. Bedrijfsvoering in een Warehouse: Verpakken
  Zodra een klantorder in het magazijn is ontvangen, worden de artikelen gepickt en verpakt voordat ze naar de klant worden verzonden. Deze module geeft uitleg over het kernproces van verpakken.

  Lengte 5 min.

 • 9. Bedrijfsvoering in een Warehouse: Verzenden
  Verzending is de laatste stap binnen het warehouse proces. Zodra de goederen zijn gepickt en verpakt volgens de bestellingen, worden ze klaargemaakt voor verzending. Deze module legt het kernrpoces van verzending uit.

  Lengte 5 min.

Introductie in de freight forwarding

Freight Forwarders, of expediteurs, zijn onmisbaar voor de internationale handel. Duik in de basis van freight forwarding en ontdek de verschillende functies die hier worden uitgevoerd, ontdek hoe ze winst maken en leer over de import- en exportprocessen en documentatie voor zowel lucht- als zeevracht.

 • 1. Wat doen freight forwarders - deel 1
  Deze module is ontworpen om u bewust te maken van de basisprincipes van freight forwarding, met name van de verantwoordelijkheden van expediteurs en de door hen aangeboden diensten.

  Lengte 5-7 min.

 • 2. Wat doen freight forwarders - deel 2
  Deze module gaat in op de details van hoe expediteurs goederen verzenden en, nog interessanter, hoe ze winst maken door goederen te consolideren

  Lengte 5-7 min.

 • 3. Incoterms
  Deze module geeft gedetailleerde beschrijvingen van alle INCOTERMS en laat met behulp van voorbeelden zien hoe elke INCOTERM in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast

  Lengte 10-15 min.

 • 4. Zeevracht: export proces
  Het doel van deze module is om het exportproces voor zeevracht te begrijpen, evenals de documentatie die nodig is voor het proces.

  Lengte 5 min.

 • 5. Zeevracht: import process
  Het doel van deze module is het begrijpen van het importprocess voor zeevracht en de documentatie die nodig is voor het proces

  Lengte 5 min.

 • 6. Typen containers
  Deze module gaat in op de details van hoe expediteurs goederen verzenden en, nog interessanter, hoe ze winst maken door goederen te consolideren.

  Lengte 5 min.

 • 7. Luchtvracht: export proces
  Het doel van deze module is om het exportproces voor luchtvracht en de documentatie die nodig is te begrijpen.

  Lengte 5 min.

 • 8. Luchtvracht: import proces
  Het doel van deze module is om het importproces voor luchtvracht en de documentatie die nodig is te begrijpen.

  Lengte 5 min.

Warehouse Management

Een curriculum van modules van 7-15 minuten voor warehouse managers en supervisors, gericht op het ontwikkelen van zakelijk bewustzijn en strategisch denken. Deze 12 modules richten zich op vier belangrijke ontwikkelingsgebieden voor warehouse managers: Zakelijk inzicht, People Management, Warehouse Technologie en Soft Skills.

 • 1. Zakelijk inzicht - vooruitgang in het warehouse
  Deze 1e module legt uit in welke context deze serie modules plaats vindt. Je leert hier over de evolutie van warehouses; van voorraadbeheer tot de dynamiek van supply chains, die de steeds veranderende markttrends en economische verwachtingen moeten volgen.

  Lengte 10 min.

 • 2. Zakelijk inzicht - lean warehousing
  Een module over “lean” denken, dat wil zeggen het verwijderen van elke activiteit die middelen gebruikt maar geen extra waarde creëert. De module bespreekt ‘lean’-tools als
  TIMWOOD, 5S, KATA en Value Stream Mapping (VSM).

  Lengte 10 min.

 • 3. Kerncompetenties voor warehouse managers (soft skills)
  Deze module gaat in op de kerncompetenties die warehousemanagers nodig hebben om dagelijkse operationele uitdagingen aan te gaan en continue verbetering in waerhousee te stimuleren :oplossingsgericht, besluitvaardig, klantgericht, flexibel, initiatiefrijk en innovatief.

  Lengte 10-15 min.

 • 4. People management - Klantmanagement
  Deze module is bedoeld om managers de soft skills bij te brengen die nodig zijn om goede relaties op te bouwen met warehouse klanten.

  Lengte 10 min.

 • 5. People management - Het managen van je team
  Deze module is bedoeld om de studenten de softskills bij te brengen die nodig zijn voor het aansturen van medewerkers met verschillende taken in het warehouse.

  Lengte 10 min.

 • 6. People management - Communiceren met hoger management
  Deze module is bedoeld om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun softskills die nodig zijn om met het senior management van hun organisatie te communiceren.

  Lengte 10 min.

 • 7. Technologie – Warehouse Management System deel 1
  Dit eerste van 2 delen over het warehouse management system behandelt de kenmerken van essentiële softwaretools zoals advanced shipping notifications, goods receipt note, real-time data, and management informatie systeem rapporten.

  Lengte 12 min.

 • 8. Technologie – Warehouse Management System deel 2
  Dit tweede deel van het tweeluik over het warehouse management system richt zich op de functies zoals voorraadbeheer, Stock Keeping Unit (SKU), replenishment en cycle count.

  Lengte 12 min.

 • 9. Technologie – Transport Management System
  Deze module bespreekt een andere essentiële IT-tool die op grote schaal wordt gebruikt in
  warehouses over de hele wereld: het transportmanagementsysteem (TMS) dat kan helpen bij het optimaliseren van de fysieke verplaatsing van goederen in een warehouse.

  Lengte 5 min.

 • 10. Soft skills – Communicatie vaardigheden
  Deze eerste module over soft skills gaat in op de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van moderne warehouses.

  Lengte 7/8 min.

 • 11. Soft skills – Conflict hantering
  Deze tweede module over soft skills bespreekt strategieën voor conflictoplossing die kunnen worden gebruikt voor het beheersen van conflicten tussen werknemers in een warehouse.

  Lengte 7-8 min.

 • 12. Soft skills - Tijdmanagement
  Deze derde module over soft skills richt zich op time management vaardigheden die essentieel zijn voor het uitvoeren van tijdige leveringen en het voldoen aan de verwachtingen van de klant.

  Lengte 7-8 min.

Havenprocessen

De havenmodules zijn bedoeld voor operationele medewerkers van Port of Amsterdam. De zeer diverse modules zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met operationele and trainings experts van Port of Amsterdam. Uitleg wordt gegeven over processen, procedures, wetten, operationele handelingen en de communicatie met schippers, agenten en samenwerkings partners. Eveneens worden de medewerkers met oefeningen en veel diverse cases uitgedaagd na te denken over de benodigde handelswijzen binnen zijn (toekomstige) functie. De e-learning ondersteunt het leerproces naast praktijkbegeleiding (mentoring on the job). Daarnaast dient het als regelmatige opfriscursus die al langer bij het havenbedrijf werken.

 • 1. Scheepsbezoek
  Deze module is een introductie in de operationele processen van Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam. De module biedt een overzicht van de processen die doorlopen worden bij het bezoek van een zeeschip aan de Haven van Amsterdam en de partijen en functionarissen die daar een rol bij spelen; van vertrek uit de haven van herkomst tot vertrek uit de Haven van Amsterdam. De nadruk ligt op de uitwisseling van informatie tussen de kapitein / Agent en de medewerkers van het Havenbedrijf.

  Lengte 50 min.

 • 2. Topografie havenbedrijf Amsterdam - theorie
  De Topografie modules helpen de werknemer in de haven van Amsterdam de belangrijke aspecten en posities in het havengebied te leren kennen. De theoretische module geeft inzicht in de het hele gebied, genaamd het ‘Noordzeekanaal Gebied “. Vele verschillende kaarten (overgenomen van het digitale systeem waar de haven beamten dagelijks mee werken) en visualisaties helpen de student de verplichte kennis tot zich te nemen. De oefenmodules bevatten veel realistische navigatie vragen, die in de praktijk kunnen worden gesteld door een kapitein die probeert zijn weg in de haven te vinden. 6 verschillende modules zijn gericht op 6 verschillende havengebieden.

  Lengte 45min.

 • 3. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - IJ-geul
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 4. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - Pier tot sluis
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 5. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - Sluizen
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 6. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - Sluis - KM5
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 7. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - KM5 tot KM 14.8
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 8. Topografie havenbedrijf Amsterdam - oefenmodule - KM 14.8 - ARK
  Zie Theorie

  Lengte 20 min.

 • 9. Crisisbeheersing meldpunt
  Deze module geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers van Havenbedrijf Amsterdam op het moment dat er een crisis is gemeld: De manier om te communiceren met alle betrokken partijen en de verantwoordelijkheden van de samenwerkende partners in en rond de haven van Amsterdam. Belangrijkste aspecten van de module zijn: de posities en taken binnen het havenbedrijf, belangrijke externe partijen en hun rol en de communicatie aan het begin van een crisis (wie wanneer te informeren en welke vragen te stellen).

  Lengte 20 min.

 • 10-12. Meldpunt sluis
  3 Zeer interactieve modules (basis, volgend niveau, gevorderd) leren de havenmedewerker, verantwoordelijk voor de activiteiten en de veiligheid van de sluizen, over planning, regelgeving en afmetingen: De planning van schepen in de verschillende sluizen, de afmetingen van de schepen en de sluizen die deze planning beïnvloeden, de regels die hij moet volgen en de manier waarop hij dient samen te werken en te communiceren met alle betrokken partijen. De modules bevatten veel realistische interactieve cases die in samenwerking met ervaren havenmedewerkers zijn bedacht.
  De cursist havenmedewerkers krijgen meer inzicht in de verschillende werksituaties en begrijpen hoe zij hierbij moeten handelen. Daarnaast leren ze hoe en waar ze de nodige informatie kunnen vinden in de systemen waarmee ze dagelijks werken.

  Lengte 3×20 min.

 • 13-15. Toelatingsbeleid
  3 Zeer interactieve modules (basis, volgend niveau, gevorderd) leren de havenmedewerker
  waarom toelatingsbeleid zo enorm belangrijk is voor de vlotte, veilige en duurzame
  afwikkeling van scheepvaartverkeer door de haven. Regelgeving en de manier van
  samenwerken en communiceren met relevante partijen worden met behulp van realistische interactieve cases overgebracht. Deze cases zijn in samenwerking met ervaren
  havenmedewerkers bedacht. De cursist havenmedewerkers krijgen meer inzicht in de
  verschillende werksituaties en begrijpen hoe zij hierbij moeten handelen. Daarnaast leren zij hoe en waar ze de nodige informatie kunnen vinden in de systemen waarmee ze dagelijks werken.

  Lengte 3×20 min.

 • 16. Arbo - Omgaan met agressie en geweld
  Deze interactieve casus gerichte module maakt de havenmedewerker bewust van de protocollen omtrent gedrag en communicatie in geval van agressie en geweld tijdens het werken met en het aanspreken van klanten in het havengebied.

  Lengte 10 min.

 • 17. Arbo - BHV en arbeidsongevallen
  Deze interactieve casus gerichte module maakt de havenmedewerker bewust van de protocollen omtrent gedrag en hulpmiddelen bij ongelukken en gevaarlijke situaties tijdens het werk.

  Lengte 10 min.

 • 18. Persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen
  Deze interactieve casus gerichte module maakt de havenmedewerker bewust van het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werk.

  Lengte 10 min.

 • 19-21. Binnenvaart politie reglement
  Deze interactieve casus gerichte module, gecreëerd samen met havenbedrijf Amsterdam en Rotterdam, ondersteunt de havenmedewerkers om de belangrijke vaarregels in het havengebied goed te interpreteren en toe te passen.

  Lengte 3×10 min.

 • 22-23. Compliance
  Deze 2 modules geven aan de hand van echt (soms) gebeurde scenario’s inzicht in de regels waaraan alle medewerkers van Port of Amsterdam moeten voldoen om gehoor te geven aan de integriteitseisen van het bedrijf.

  Lengte 2×15 min.

Zeevracht

Deze modules zijn gemaakt met het doel inzicht te krijgen de procedures die gelden bij het vervoer van oversized Cargo (O.O.G.)

 • 1. O.O.G. Vracht containers
  Deze module laat je kennismaken met de soorten vrachtcontainers die worden gebruikt voor het afhandelen van OOG (Out of Gauge – buiten de maat) of oversized cargo. Je vergelijkt de specificaties van elk type container en doorloop O.O.G. vrachtvoorbeelden om te meten met welke container het meest geschikt is om deze mee te vervoeren.

  Lengte 45 min.

 • 2. O.O.G. Vracht veilig laden in containers
  Deze module laat zien hoe O.O.G. vracht wordt vastgezet in de containers die in de eerste module zijn behandeld. Sjortechnieken worden besproken evenals de do’s en don’ts van het sjorren. Aan het einde van deze module krijg je inzicht in het beveiligen van OOG-ladingen op vrachtcontainers

  Lengte 45 min.

 • 3. O.O.G. Vracht veilig laden en verschepen
  In deze module doorloop je de handelingen die nodig voor het laden van O.O.G. containers op vrachtschepen. Onderdelen die in de gaten moeten worden gehouden tijdens het laden worden hier behandeld, aangezien hier zelfs de kleinste foutjes kunnen leiden tot enorme vrachtschade en financiële verliezen.

  Lengte 45 min.

Passage & Air Cargo Afhandeling

Deze modules zijn gericht op het bewust worden van diverse aspecten van de luchthaven grond afhandeling: check-in procedures, klantenservice, bagage- en platform afhandelings activiteiten. De modules bieden inzicht in praktijk met het doel de efficiëntie in de dynamische omgeving van luchthavens te vergroten.

 • 1. Check-in
  Deze module maakt je bekend met de basisfuncties van een incheckagent – van het verifiëren van documenten om bagage te accepteren tot het helpen van passagiers met speciale hulpverzoeken. De module behandelt het algemene luchtvaartbeleid ten aanzien van het verwerken van passagiers uit diverse sociaal-culturele achtergronden, alleen reizende minderjarigen, huisdieren, gewapende personen, gevangenen, enz.

  Lengte 45 min.

 • 2. Klant interactie
  Deze moduleert je over klantgerichtheid. Door middel van scenario’s geeft de module inzicht in de belangrijkste soft skills die nodig zijn om in allerlei situaties met klanten te communiceren en in hun behoeften te voorzien. Van het reageren op de gebruikelijke klant verzoeken tot het omgaan met moeilijke passagiers, en hoe je dient te voldoen aan de internationale normen van passagiers- en bagage afhandeling.

  Lengte 45 min.

 • 3. Bagage afhandeling I & II
  Met deze module maakt u kennis met de verantwoordelijkheden van de bagagedienst, vanuit de rol van een customer service agent: het accepteren van bagage, het lezen van bagage etiketten, het beveiligen van bagage en het assisteren van passagiers bij klachten over verkeerd afgehandelde bagage.

  Lengte 45 min.

 • 4. Bagage afhandeling - platform
  Deze module geeft u de initiële trainingsinformatie voor het hanteren van uitgaande en
  inkomende bagage die voor de meeste vervoerders gebruikelijk is.

  Lengte 45 min.

 • 5. Bagage afhandeling - ULD management
  Deze korte module over het beheer van ULD’s zal u bekend maken met het belang van het
  inspecteren van ULD’s en het veilig hanteren van ULD’s, alsmede de procedures voor het
  identificeren en rapporteren van beschadigde ULD’s.

  Lengte 45 min.

 • 6. Bagage afhandeling - veiligheid op het platform
  In deze module wordt u vertrouwd gemaakt met de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de diensten verantwoordelijk voor de afhandeling op het platform..

  Lengte 45 min.

 • 7. Laden van luchtvracht pallets & containers
  Deze module beschrijft de algemene beginselen van het opbouwen van luchtvracht pallets en containers. De focus ligt op het bekend maken van de cursist met de voorbereiding van de vracht voor het vervoer door de lucht.

  Lengte 45 min.

 • 8. Vliegtuig afhandeling
  Cursisten worden getraind meer bewust te zijn op hun persoonlijke veiligheid, alsmede
  zorgvuldig om te gaan met hun materiaal

  Lengte 45 min.

Veiligheid

De modules onder de paraplu Veiligheid maken u bewust van de wetten, regels, richtlijnen en processen die zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen schade op de werkplek. Op de verschillende terreinen van werk in een logistieke omgeving laten de modules zien hoe een werknemer gevaarlijke, ongezonde situaties en incidenten of ongelukken kan voorkomen.

 • 1. Senior management and veiligheid
  Deze module behandelt de impact van het niet volgen van de veiligheidsnormen op de
  winstgevendheid van de organisatie. U wordt meegenomen in 2 werkelijk gebeurde scenario’s die laten zien hoe het negeren van veiligheid een direct effect kan hebben op de reputatie van de organisatie en zelfs op de markt en de beurskoers.

  Lengte 25 min.

 • 2. Middenmanagement en veiligheid op de werkvloer
  Het doel van deze module is om u als middenmanager bewust te maken van uw verantwoordelijkheid bij uw organisatie op het gebied van veiligheid en om te praten over manieren waarop u de risico’s op de werkplek constant kunt verminderen en de algehele veiligheidsprestaties van de organisatie kunt verbeteren.

  Lengte 25 min.

 • 3. Veilig werken met een Reach Stacker 1
  Het doel van deze module is om meer leren over de verschillende onderdelen en functies van een reachstacker, de pre-operationele controles en de no-go checklist, de risico’s van het bedienen van een reachstacker en uw verantwoordelijkheid daarbij.

  Lengte 20 min.

 • 4. Veilig werken met een Reach Stacker 2
  Deze module behandelt de veiligheidsprotocollen met betrekking tot de bediening van een reachstacker. Met behulp van geanimeerde illustraties gaat de module dieper in op wat u wel en niet moet doen bij het bedienen van een reachstacker.

  Lengte 20 min.

 • 5. Veilig werken met heftruck 1
  Deze module legt op een interactieve manier met veel animaties de basisprincipes uit over het werken met een hefttruck, inclusief de verplichte controles. Als voorbeeld: het centrum van zwaartekracht wordt uitgelegd d.m.v. een beeld van de onderkant van de hefttruck.

  Lengte 45-50 min.

 • 6. Veilig werken met heftruck 2
  Deze module richt zich op de algemene principes van het veilig werken met een heftruck. Het maakt gebruik van geanimeerde demonstraties om de chauffeur te leren op zodanige manier met een heftruck te werken dat ongelukken worden voorkomen en veiligheid op de werkplek wordt gewaarborgd.

  Lengte 45-50 min.

 • 7. Veiligheid in de warehouse
  Deze module is bedoeld om de cursist vertrouwd te maken met de do’s en don’ts in het magazijn zodat werknemers veilig kunnen werken en niet gewond raken.

  Lengte 15 min.

 • 8. Brandveiligheidsbewustzijn
  Deze module beschrijft hoe brandrisico’s op de werkplek kunnen worden geminimaliseerd of weggenomen en behandelt tevens welke correcte acties dienen te worden ondernomen in het geval van een brandongeval.

  Lengte 15 min.

Menselijke factoren

Menselijke fouten in plaats van technische fouten liggen ten grondslag aan de meeste ongevallen en incidenten die zich in de logistieke wereld voordoen. Het doel van deze modules is om u bewust te maken van menselijke beperkingen en een omgeving te creëren die zorgt voor voortdurende veiligheid van werknemers en, uiteindelijk, voor een meer betrokken en verantwoordelijk personeelsbestand.

 • 1. Gebrek aan communicatie
  Deze module laat zien hoe gebrek aan communicatie kan leiden tot prestatiefouten en arbeidsongevallen.

  Lengte 5 min.

 • 2. Zelfgenoegzaamheid
  Deze module laat zien hoe u door zelfgenoegzaamheid essentiële procedures kunt overslaan en incidenten kunt veroorzaken.

  Lengte 5 min.

 • 3. Gebrek aan kennis
  Deze module laat zien hoe een vals gevoel van kennis en vertrouwen tot ongelukken kan leiden.

  Lengte 5 min.

 • 4. Afleiding
  Deze module laat zien hoe afleiding uw concentratie kan verstoren en het ertoe kan leiden dat u ongelukken veroorzaakt.

  Lengte 5 min.

 • 5. Gebrek aan teamwerk
  Deze module laat zien hoe coördinatie en samenwerking tussen teamleden veiligheidsincidenten kunnen verminderen of voorkomen.

  Lengte 5 min.

 • 6. Vermoeidheid
  Deze module laat zien hoe mentale of emotionele vermoeidheid alertheid kan verminderen en behoorlijk gevaarlijk kan zijn.

  Lengte 5 min.

 • 7. Gebrek aan hulpmiddelen
  Deze module laat zien hoe improvisatie door het niet beschikbaar hebben van de juiste middelen, catastrofaal kan zijn.

  Lengte 5 min.

 • 8. Tijdsdruk
  Deze module laat zien hoe een race tegen de klok je niet altijd helpt om productiviteitsdoelen te bereiken en in plaats daarvan kwaliteit en veiligheid in de waagschaal stelt.

  Lengte 5 min.

 • 9. Gebrek aan assertiviteit
  Deze module laat zien hoe het onvermogen om op te staan tegen je collega’s en leidinggevenden kan leiden tot ernstige incidenten.

  Lengte 5 min.

 • 10. Stress
  Deze module laat zien hoe stress kan leiden tot incidenten en ongevallen op de werkplek.

  Lengte 5 min.

 • 11. Onoplettendheid
  Deze module laat zien hoe oplettendheid zeker bij zich herhalende taken ongevallen kan helpen voorkomen.

  Lengte 5 min.

 • 12. Normen
  Deze module laat zien hoe soms de norm van ‘zo doen we het hier nu eenmaal’ tot onveilige situaties kan leiden. De situatie vanuit een ander perspectief bekijken kan blessures voorkomen en levens redden.

  Lengte 5 min.

Gevaarlijke stoffen

In deze modules worden de set van regels en normen van IATA behandeld voor het wereldwijde vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. U wordt bekend gemaakt met de details van het vervoer van gevaarlijke stoffen, vanaf het moment van acceptatie door de vervoerder, waarbij strenge normen worden gewaarborgd die zorgen voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel en het grote publiek. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met AllTransPack, Inc.

 • 1. De 'Brand-driehoek'
  De Fire Triangle (of ‘de Branddriehoek’) is een model dat op eenvoudige wijze uitlegt wat ‘vuur’ nu werkelijk is. Vuur kan alleen ontstaan als alle drie de elementen van de driehoek – hitte, een brandbare stof, en een oxyderende stof zoals zuurstof – bij elkaar komen. Het verwijderen van één van deze drie elementen is genoeg om een vuur te doven. Extra aandacht wordt besteed aan ontstekingsbronnen die te maken hebben met vrachtauto’s en tanks, zoals hete oppervlaktes en statische electriciteit. Aangezien zuurstof en brandbare stoffen eigenlijk altijd wel aanwezig zijn, is het met name het element ‘hitte’ waar een chauffeur extra alert op moet zijn.

  Lengte 20 min.

 • 2. Een introductie tot ADR - deel 1
  Deze module gaat in op wat gevaarlijke stoffen nu precies zijn en het vervoer hiervan over land.

  Lengte 20 min.

Supply en Cold Chain Management

Dit curriculum duikt in het systeem van organisaties, mensen, activiteiten, informatie en middelen die betrokken zijn bij het transport van landbouwproducten van de boer tot de consument. Het geeft speciale aandacht aan de organisatie van de temperatuur gecontroleerde voedselvoorzieningsketens in India, en laat duidelijk zien wat de betekenis is van juiste verpakking en conserveringstechnieken, hygiëne, controlesystemen in voedsel opslag en – distributie, alsook de rol van de groothandelaren en retailers. De tien diepgaande modules waarin de boerderij-tot-bord netwerken tot doel hebben de cursist te voorzien van een grondige kennis van de producent-distributeur-consumer configuraties.

 • 1. Introductie in de internationale handel
  Deze module gaat over de organisatie van de voedselvoorzieningsketen in India en de rol van groothandelaren en retailers. Het benadrukt het belang van kwaliteits normen opgesteld door de overheid en de particuliere sector, en de fundamentele kennis over prijsstelling
 • 2. Verpakking, conservering technieken en opslag
  Deze module legt het belang van verpakkingen, de verschillende manieren om te verpakken, en de verschillende materialen die hiervoor kunnen worden gebruikt. Het biedt ook inzicht in de verschillende vormen van bederf en hoe voedingsmiddelen kunnen worden geconserveerd en bewaard met behulp van de juiste opslag en verpakkingstechnieken.
 • 3. Hygiëne, onderhoud en ergonomie
  Deze module laat zien hoe de impact van onhygiënische omstandigheden op de kwaliteit en levensduur van voedingsmiddelen. Het heeft betrekking op het belang van hygiëne tijdens de opslag en het transport van voedingsmiddelen, de verschillende soorten van opslag- en hefmiddelen, het onderhoud hiervan en de ergonomie.
 • 4. Kwaliteitszorg
  Deze module heeft een grote focus op kwaliteitscontrolesystemen in de voedsel opslag en – distributie. Het dekt ook de do’s en don’ts van het opzetten van een correctief plan, de belangrijkste betrokken partijen en methoden voor het meten van de vorderingen (controlekaarten, kwaliteitshandleidingen, etc.).
 • 5. Rauwe materialen en product kennis
  Deze module duikt in de geschiedenis van de vier gewassen (aardappelen, uien, appels en wortelen), die van cruciaal belang zijn voor het voedsellandschap van India, hun geschiedenis, en de typische bedreigingen voor hun kwaliteit. Vervolgens verbindt het deze informatie aan de vorige modules over opslag, hygiëne en het juiste vervoer.
 • 6. Opslag en koude opslag management
  Deze module heeft betrekking op de verschillende types van opslagmethoden in magazijnen (droog en koud), ophang methoden, warehouse management methodes (FIFO vs LIFO) en de invloed van de temperatuur op het metabolisme van voedsel producten.Speciale aandacht wordt besteed aan aardappelen en uien en hun opslagmethoden.
 • 7. De Koude keten
  Deze module duikt in de technologie van koude opslagsystemen en de mechanische en chemische componenten van deze opslagsystemen. Ook wordt uitgelegd hoe koeling zorgt voor luchtcirculatie wat de groei van micro-organismen voorkomt of vertraagd.
 • 8. Transport en logistiek
  Deze module behandelt laatste etappe van de “van boer tot bord”-reis: het veilig vervoeren van de producten van de boerderij naar andere spelers in de supply chain (groothandelaars, distributeurs, retailers en consumenten).
 • 9. Geïntegreerd Pesticide Management
  In deze module wordt uitgelegd hoe bestrijdingsmethoden te selecteren en te gebruiken om de planten te laten uitgroeien tot gezonde gewassen en bijwerkingen te minimaliseren. Eveneens wordt een schets gegeven van vier verschillende bestrijdingsmethoden. Het geeft verder een inzicht in de symptomen, identificaties, levenscycli en methoden om een.
 • 10. Plant Fysiologie
  Deze module neemt je mee in de levensreis van een plant – hoe deze groeit en de factoren die de groei beïnvloeden. Het heeft betrekking op onderwerpen zoals fotosynthese, ademhaling en de types, de invloed van de temperatuur, straling, en het concept van foto-periodiciteit in het leven van een plant.
Back to top of page